top of page

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH NỀN TẢNG

  • 30ngày

Giới thiệu

Chào bạn Trong khóa học này, Công sẽ hướng dẫn bạn các bước rất đơn giản và nền tảng để bạn có thể nhanh chóng chuẩn bị, thiết kế và triển khai một bài thuyết trình hiệu quả và chuyên nghiệp. Những gì Công chia sẻ trong khóa học này được đúc kết từ hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc thuyết trình và giảng dạy đào tạo về thuyết trình cho đa dạng đối tượng. Công đã hệ thống hóa các kỹ năng, kiến thức thành các mô hình đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ. Hy vọng khóa học hữu ích với bạn. Nếu cần hỗ trợ, bạn hãy thoải mái liên hệ với Công nhé: Đỗ Thành Công - congdt.learningdesign@gmail.com - facebook.com/thanhcong.learningdesign - 0984.975.164

Tổng quan

Người hướng dẫn

Giá

Miễn phí

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page