top of page

VNPT - KỸ NĂNG THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO & GIẢNG DẠY HIỆU QUẢ

Giới thiệu

Đây là chương trình được thiết kế dành riêng cho các giảng viên trực thuộc Trung tâm hỗ trợ khách hàng của VNPT Vinaphone. Chương trình tập trung vào việc phát triển các năng lực về thiết kế, đóng gói và giảng dạy chương trình đào tạo trực tiếp và trực tuyến. Chương trình bao gồm các nội dung đào tạo trực tuyến qua nền tảng, trực tiếp qua ZOOM và giai đoạn đồng hành hỗ trợ 10 tuần sau khóa học.

Tổng quan

Người hướng dẫn

Giá

Miễn phí

Chia sẻ

Đã là người tham dự? Đăng nhập

bottom of page