top of page

SOT - BECOMING A SUCCESSFUL ONLINE TRAINER

Giới thiệu

Khoá học này sẽ giúp bạn tự tin thiết kế và đóng gói được chương trình đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp và làm chủ được kỹ năng giảng dạy trực tuyến tương tác cao một cách đơn giản, hiệu quả mà không phải căng thẳng, làm việc nhiều giờ và tốn nhiều năng lượng, kể cả khi bạn chưa từng thiết kế hoặc giảng dạy trực tuyến trước đây. Thời lượng: 12 tuần Hình thức: Live Training + Tự học + Group Coaching + 1-1 Mentoring + Guest Speaker Chi tiết về khóa học: https://www.dothanhcong.vn/successful-online-trainer

Tổng quan

Người hướng dẫn

Giá

40.000.000 ₫

Thảo luận nhóm

Chương trình này được kết nối với một nhóm. Bạn sẽ được thêm sau khi tham gia chương trình.

Succesful Online Trainer - SOT

Riêng tư 20 thành viên

Chia sẻ

bottom of page