top of page

Thông tin về Công

Virtual Training Master - Senior Trainer - Learning Designer

 • Hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo-phát triển

 • Hơn 4.000 giờ trực tiếp đào tạo & huấn luyện hơn 1.200 anh chị quản lý, lãnh đạo, chuyên gia và đội ngũ giảng viên nội bộ của các công ty, tập đoàn về kỹ năng thiết kế chương trình và kỹ năng giảng dạy trực tuyến và trực tiếp.

 • Chứng nhận quốc tế về kỹ năng thiết kế chương trình & điều phối lớp học trực tuyến do ATD - Hiệp hội phát triển nhân tài lớn nhất thế giới cấp

anh Do Thanh Cong 2.jpg

Các vị trí công việc đã và đang đảm nhận

 • 2023-nay: Solopreneur về Virtual Training & Learning Design

 • 2021-nay: Đồng sáng lập, Vietnam Learning Design Group (~5600 thành viên)

 • 2018-nay: Trưởng phòng đào tạo, Học viện Chiến lược nhân sự HSM

 • 2015-2018: Chuyên gia đào tạo & phát triển con người, EWAY

 • 2014-2015: Giảng viên kỹ năng mềm, FPT Telecom (~12.000 nhân sự toàn quốc)

 • 2013-2019: Giảng viên & Sáng lập, S-Learning Việt Nam (Đào tạo kỹ năng thuyết trình)

Câu chuyện của Công

TRỞ THÀNH NHÀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TỪ “NGƯỜI VÔ HÌNH”

​Các chứng chỉ chuyên môn của Công

Kết nối với Công

 • Youtube
 • Facebook
 • LinkedIn

0984-975-164

bottom of page