top of page
Stationary photo

Dịch vụ
Thiết kế chương trình đào tạo trực tuyến

Nếu bạn đang cần thiết kế một chương trình đào tạo trực tuyến (self learning, live learning, blended learning,...) từ đầu, chuyển đổi các nội dung từ lớp đào tạo trực tiếp sang trực tuyến, xây dựng và đóng gói hệ thống tài liệu đào tạo hoặc bất kỳ nhu cầu nào liên quan, Công và đội ngũ Learning Designer chuyên nghiệp luôn sẵn sàng để giúp bạn.

Nếu bạn đang gặp phải một số thách thức sau đây:

  • Không biết làm sao để thiết kế một chương trình đào tạo trực tuyến bài bản và chuyên nghiệp

  • Mất rất nhiều thời gian, công sức và nguồn lực để thiết kế và đóng gói nội dung đào tạo

  • Thiếu nhiều ý tưởng trong việc thiết kế hoạt động và trải nghiệm học tập phù hợp với học viên

  • Không biết phải chuyển đổi chương trình đào tạo trực tiếp (offline) sang trực tuyến như thế nào

  • Thiếu nhiều kỹ năng chuyên môn để thiết kế chương trình & tài liệu đào tạo

  • ...

Thì dịch vụ "Thiết kế chương trình đào tạo trực tuyến" sẽ là giải pháp hỗ trợ bạn hiệu quả.

Sphere on Spiral Stairs

Hơn 05 năm qua...

 

  • Công đã trực tiếp thiết kế, đóng gói và triển khai hơn 200 chương trình đào tạo trực tuyến, trực tiếp với đa dạng nội dung & hoạt động.

  • Công cũng đã trực tiếp đào tạo, huấn luyện hơn 1.200 giảng viên toàn quốc về kỹ năng giảng dạy trực tuyến.

  • Ngoài ra, Công đã có chứng chỉ quốc tế về thiết kế chương trình đào tạo & giảng dạy trực tuyến do ATD - Hiệp hội phát triển nhân tài lớn nhất thế giới cấp.

Do đó, dịch vụ này không chỉ bao gồm phần "Thiết kế" theo tiêu chuẩn cao & chuyên nghiệp, mà còn có thêm phần "Hướng dẫn" cách thức giảng dạy hiệu quả dựa trên chương trình đã được thiết kế. Đây chính là sự khác biệt để giúp bạn có được kết quả đột phá.

image.png

Những gì Công có thể làm cho bạn

Image by Mark König

CHIẾN LƯỢC & LỘ TRÌNH
HỌC TẬP TỔNG THỂ

Từ kết quả đầu ra mong muốn và nhu cầu thực tế từ học viên, Công có thể tư vấn & thiết kế giúp bạn một lộ trình tổng thể (bao gồm các giai đoạn, các hình thức học tập, các hình thức hỗ trợ học viên) để giúp cho học viên không chỉ  áp dụng, thay đổi và chuyển hóa mà còn có những trải nghiệm học tập tuyệt vời xuyên suốt.

Image by Med Badr  Chemmaoui

THIẾT KẾ NỘI DUNG VÀ
TRẢI NGHIỆM HỌC

Thiết kế khung cấu trúc nội dung khóa học hiệu quả.

Chọn lọc và hệ thống hóa các kiến thức, kỹ năng phù hợp.

Thiết kế các hoạt động và trải nghiệm học tập bài bản giúp đạt được mục tiêu học tập đầu ra

Thiết kế cấu trúc bài giảng & kế hoạch giảng dạy hiệu quả.

learning-education-ideas-insight-intelligence-study-concept_edited.jpg

XÂY DỰNG TÀI LIỆU, 
HỌC LIỆU ĐÀO TẠO

Xây dựng slide bài giảng

Xây dựng tài liệu học tập học viên

Phát triển các tài liệu hỗ trợ học tập: công cụ, biểu mẫu, tài liệu tham khảo,...

Phát triển, lên kịch bản và xử lý hậu kỳ các video bài giảng

Thiết lập các công cụ, công nghệ hỗ trợ việc học tập.

Quy trình thiết kế theo ADDIE 

01.

ANALYZE

(Phân tích nhu cầu)

02.

DESIGN

(Thiết kế nội dung)

03.

DEVELOP

(Phát triển học liệu)

04.

IMPLEMENT

(Thử nghiệm triển khai)

05.

EVALUATE

(Đánh giá, cải tiến)

Hãy đăng ký tư vấn với Công để tìm hiểu thêm về dịch vụ Thiết kế chương trình nhé

bottom of page